Nguồn công suất thực là gì và chuẩn 80 plus có tác dụng gì?

nguon may tinh

Nguồn công suất thực là một nguồn cung cấp điện có hiệu suất chuyển đổi điện năng cao hơn các nguồn cung cấp điện thông thường. Các nguồn cung cấp điện thực được thiết kế để chuyển đổi điện năng thành điện áp DC với mức tổn thất thấp hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm nhiệt độ của hệ thống.

Chuẩn 80 Plus là một chương trình chứng nhận hiệu suất tự nguyện được thiết lập bởi tổ chức 80 Plus. Chương trình này xác định các tiêu chí về hiệu suất mà một nguồn cung cấp điện phải đáp ứng để được chứng nhận 80 Plus. Các nguồn cung cấp điện được chứng nhận 80 Plus phải đạt được hiệu suất tối thiểu 80% ở mức tải 20%, 50% và 100%.

Chuẩn 80 Plus có tác dụng giúp người dùng lựa chọn các nguồn cung cấp điện có hiệu suất cao hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm nhiệt độ của hệ thống. Các nguồn cung cấp điện có hiệu suất cao hơn cũng ít bị hỏng hóc hơn do không phải hoạt động quá tải.

Dưới đây là bảng các mức hiệu suất của các nguồn cung cấp điện được chứng nhận 80 Plus:

Cấp độ Hiệu suất tối thiểu

80 Plus Bronze 82% ở mức tải 20%, 85% ở mức tải 50% và 82% ở mức tải 100%

80 Plus Silver 85% ở mức tải 20%, 88% ở mức tải 50% và 85% ở mức tải 100%

80 Plus Gold 88% ở mức tải 20%, 92% ở mức tải 50% và 88% ở mức tải 100%

80 Plus Platinum 90% ở mức tải 20%, 94% ở mức tải 50% và 90% ở mức tải 100%

80 Plus Titanium 92% ở mức tải 20%, 96% ở mức tải 50% và 92% ở mức tải 100%

Nguồn cung cấp điện có hiệu suất cao hơn sẽ có giá cao hơn, nhưng chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn về lâu dài, bao gồm:

  • Tiết kiệm năng lượng: Các nguồn cung cấp điện có hiệu suất cao hơn sẽ sử dụng ít điện năng hơn, giúp giảm hóa đơn tiền điện.
  • Giảm nhiệt độ: Các nguồn cung cấp điện có hiệu suất cao hơn sẽ tạo ra ít nhiệt hơn, giúp hệ thống của bạn mát mẻ hơn.
  • Độ tin cậy cao hơn: Các nguồn cung cấp điện có hiệu suất cao hơn ít bị hỏng hóc hơn do không phải hoạt động quá tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one